Sinds 15 juni 1945

Lidmaatschap

Ledenadministratie
Dennis van Duinen – 06 46 76 21 08 – secretaris@svonderdendam.nl

Aanmelding nieuwe leden
Een nieuw lid dient zich schriftelijk aan te melden via het aanmeldingsformulier. Dit formulier is ook af te halen op het sportcomplex s.v. Onderdendam. Je gaat een lidmaatschap aan voor een heel seizoen (1 juli t/m 30 juni). Het volledig ingevulde formulier dient samen met een kopie legitimatiebewijs en een pasfoto ingeleverd te worden bij de ledenadministratie of afgegeven te worden op het sportcomplex.

Overschrijven
Als een nieuw lid korter dan 3 jaar geleden bij een andere vereniging heeft gespeeld, heeft hij/zij hiervoor overschrijving nodig. Hiervoor zijn speciale formulieren voor. Deze kan je opvragen bij de ledenadministratie van s.v. Onderdendam. Overschrijving naar een andere vereniging dient jaarlijks voor 15 juni bij de KNVB te zijn aangemeld.

Contributie:
Senioren 18+: € 45 per kwartaal
Junioren 18-: € 33,75 per kwartaal
Trainend lid: € 22,50 per kwartaal
Niet spelend lid*: € 11,25 per kwartaal

*Niet spelende leden nemen in geen enkele vorm deel aan trainingen of wedstrijden

Doorgeven wijzigingen
Alle wijzigingen m.b.t. de ledenadministratie kan je per e-mail doorgeven. Stuur je verzoek aan secretaris@svonderdendam.nl.

Opzeggen lidmaatschap:
Het lidmaatschap gaat in op het moment van de aanmelding en loopt tot het einde van het betreffende verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Bij een lidmaatschap ben je verplicht om de contributie over het gehele verenigingsjaar te betalen. Dit geldt ook bij een tussentijdse opzegging. Opzeggingen van het lidmaatschap dien je per e-mail door te geven aan de ledenadministratie, dit dient vóór 31 mei te gebeuren.

Aanmeldingsformulier s.v. Onderdendam