Sinds 15 juni 1945

Bestuur

Het bestuur van s.v. Onderdendam bestaat uit 7 bestuursleden. Deze 7 bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging.

Naam: E-mail: Telefoon: Functie:
Jaco van Leeuwen E-mail Voorzitter
Herben Haan E-mail 06 18 84 28 34 Penningmeester
Dennis van Duinen E-mail 06 46 76 21 08 Secretaris
Koos Koerts E-mail 06 52 31 85 57 Wedstrijd secretaris
Dennis Smeding E-mail 06 37 32 02 31 Algemeen bestuurslid
Marten de Boer E-mail 06 11 09 48 46 Algemeen bestuurslid
Hennie van der Helm E-mail 06 40 51 81 67 Algemeen bestuurslid
Overige:
Johan Damstra E-mail 050 304 93 80 Consul s.v. Onderdendam

De leden van het bestuur worden in functie gekozen tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering (ALV). Het bestuur is verantwoordelijk voor besturen van de vereniging. Met dit besturen wordt bedoeld dat het bestuur zorg draagt voor een gezonde vereniging die zowel intern als extern goed wordt vertegenwoordigd.