Sinds 15 juni 1945
Agenda

Geen activiteiten.

Bestuur

Het bestuur van s.v. Onderdendam bestaat uit 7 bestuursleden. Deze 7 bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging.

Naam: E-mail: Telefoon: Functie:
Sietse Vening E-mail 06 14 64 50 55 Voorzitter
Herben Haan E-mail 06 18 84 28 34 Penningmeester
Dennis van Duinen E-mail 06 46 76 21 08 Secretaris
Koos Koerts E-mail 06 52 31 85 57 Wedstrijd secretaris
Dennis Smeding E-mail 06 37 32 02 31 Technische dienst
Jaco van Leeuwen E-mail 06 45 74 49 24 Commerciële zaken
Hennie van der Helm E-mail 06 40 51 81 67 Algemeen lid
Overige:
Johan Damstra E-mail 050 304 93 80 Consul s.v. Onderdendam

 

De leden van het bestuur worden in functie gekozen tijdens de jaarlijkse algemene leden vergadering (ALV). Het bestuur is verantwoordelijk voor besturen van de vereniging. Met dit besturen wordt bedoeld dat het bestuur zorg draagt voor een gezonde vereniging die zowel intern als extern goed wordt vertegenwoordigd.

 

De taken van de voorzitter zijn:

  • Algemene leiding vereniging
  • Contacten met derden
  • Woordvoerder en PR

De taken van de penningmeester zijn:

  • Financiële zaken
  • Stelt financieel jaarverslag, begroting en budgetten op

De taken van de secretaris zijn:

  • Administratieve zaken,
  • Opstellen agenda en uitschrijven vergaderingen
  • Stelt jaarverslag op, en houd overzicht bij van gebeurtenissen vereniging
  • Ledenadministratie vereniging (KNVB)

De taken van de wedstrijd secretaris zijn:

De taken van het algemeen lid technische zaken zijn:

De taken van het algemeen lid commerciële zaken zijn:

De taken van het algemeen lid zijn: